Home 설교영상 주일설교
미리보기 제목 글쓴이 날짜
[9/23/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.09.30
[9/16/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.09.30
[8/26/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.09.02
[8/19/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.08.26
[8/12/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.08.19

CONTACT US

담임목사 : 정특균목사

전화번호 : (858) 688-3166

교회이메일 : sdwoori@gmail.com

San Diego Woori Community Church

Copyright 2008 sdwoori.org All Rights Reserved