Home 설교영상 주일설교
미리보기 제목 글쓴이 날짜
[10/28/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.10.29
[10/21/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.10.29
[10/14/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.10.29
[10/07/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.10.29
[9/30/2018] 샌디에고 우리교회 주일 설교말씀 WOORI SAN DIEGO 2018.10.29

CONTACT US

담임목사 : 정특균목사

전화번호 : (858) 688-3166

교회이메일 : sdwoori@gmail.com

San Diego Woori Community Church

Copyright 2008 sdwoori.org All Rights Reserved